PRODUCT

V9-20W 系列

20W 4:1 稳压单/双输出

V9系列是具成本效率的20W单/双输出直流对直流电源转换器。V9-20W 系列为金属2"x1"外壳包装,具备主动箝位技术, 连续短路保护,自动重启与高线变动率/负载变动率。使用不易燃树脂,输入电压24, 48 Vdc.,输出电压3.3 , 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 Vdc.,效率高达91%,输出电压准确度最高可达±1%。

   

   

● 宽范围4:1输入
● 内部 SMD 构造
● 1600 VDC 隔离电压
● 无须最低负载
● 效率高达 91%
● 延伸的操作温度范围 -40°C ~+85°C
● 输出电压可调
● 遥控开关装置 (CTRL)
● 连续短路保护
● 过电流保护
● 过电压保护
● 软性启动
● 可选配散热片

Download

No. Title Download
1 V9-20W DATASHEET
2 V9-20W CE_EN55032 55024 55035
3 V9-20W CB IEC 62368-1
4 V9 SERIES ROHS
5 V9-20W EU Doc
6 V9-20W UK Doc
型号 输出功率 输入电压范围(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流 包装
V9-243R3S20 18.15W 9-36 3.3 5500 2×1
V9-2405S20 20W 9-36 5 4000 2×1
V9-2412S20 20W 9-36 12 1670 2×1
V9-2415S20 20W 9-36 15 1330 2×1
V9-483R3S20 18.15W 18-75 3.3 5500 2×1
V9-4805S20 20W 18-75 5 4000 2×1
V9-4812S20 20W 18-75 12 1670 2×1
V9-4815S20 20W 18-75 15 1330 2×1
V9-2405D20 20W 9-36 ±5 ±2000 2×1
V9-2412D20 20W 9-36 ±12 ±835 2×1
V9-2415D20 20W 9-36 ±15 ±665 2×1
V9-4805D20 20W 18-75 ±5 ±2000 2×1
V9-4812D20 20W 18-75 ±12 ±835 2×1
V9-4815D20 20W 18-75 ±15 ±665 2×1