PRODUCT

VU-15W 系列

15W 2:1 稳压单/双输出

VU系列为高效率15W单/双输出直流对直流电源转换器。VU-15W系列为DIP24金属外壳包装,具有同步整流,极佳线变动率 / 负载变动率。使用不易燃树脂,输入电压12,24,48 Vdc.,输出电压为3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15 Vdc.,效率高达91%。

 

● 宽范围2:1输入
● 1600 VDC 隔离电压
● 效率高达 91%
● 操作温度范围 -40°C ~+85°C
● 无须最低负载
● 连续短路保护
● 过电压保护
● 过载保护
● 软性启动
● 高功率密度 : 双排二十四脚15W输出
● 遥控开关装置
● 无需外部组件即可符合EMC EN55032 Class A法规

Download

No. Title Download
1 VU-15W DATASHEET
2 VU-15W CE_EN55032 55024 55035
3 VU SERIES ROHS
4 VU-15W EU Doc
5 VU-15W UK Doc
型号 输出功率 输入电压范围(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流 包装
VU-123R3S15 13.2W 9-18 3.3 4000 DIP 24
VU-125R1S15 15W 9-18 5.1 3000 DIP 24
VU-1212S15 15W 9-18 12 1250 DIP 24
VU-1215S15 15W 9-18 15 1000 DIP 24
VU-1205D15 15W 9-18 ±5 ±1500 DIP 24
VU-1212D15 15W 9-18 ±12 ±625 DIP 24
VU-1215D15 15W 9-18 ±15 ±500 DIP 24
VU-243R3S15 13.2W 18-36 3.3 4000 DIP 24
VU-245R1S15 15W 18-36 5.1 3000 DIP 24
VU-2412S15 15W 18-36 12 1250 DIP 24
VU-2415S15 15W 18-36 15 1000 DIP 24
VU-2405D15 15W 18-36 ±5 ±1500 DIP 24
VU-2412D15 15W 18-36 ±12 ±625 DIP 24
VU-2415D15 15W 18-36 ±15 ±500 DIP 24
VU-483R3S15 13.2W 36-75 3.3 4000 DIP 24
VU-485R1S15 15W 36-75 5.1 3000 DIP 24
VU-4812S15 15W 36-75 12 1250 DIP 24
VU-4815S15 15W 36-75 15 1000 DIP 24
VU-4805D15 15W 36-75 ±5 ±1500 DIP 24
VU-4812D15 15W 36-75 ±12 ±625 DIP 24
VU-4815D15 15W 36-75 ±15 ±500 DIP 24